Jaką pompę ciepła wybrać do domu - z czynnikiem chłodniczym R32 czy R290?

09-03-2024

Rozważając montaż pompy ciepła, stajemy przed wyborem pompy ciepła w wariancie split lub monoblok. Pompa ciepła split to standardowy model składający się z dwóch rozdzielonych ze sobą jednostek, zewnętrznej i wewnętrznej. W jednostce zewnętrznej znajduje się wentylator, parownik – czyli wymiennik ciepła powietrze zewnętrze/freon oraz sprężarka. Jednostka wewnętrzna składa się natomiast ze skraplacza, czyli wymiennika ciepła freon/woda oraz pompy obiegowej, która tłoczy wodę grzewczą do instalacji odbiorczej. Taką pompą jest Panasonic Aquarea serii K, gdzie połączenie między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną występuje z gazowym czynnikiem chłodniczym R32. Wytwarza on wodę na zasilaniu o temperaturze od 60°C do -10°C temperatury zewnętrznej. Dostępne w wersjach High Performance i T-CAP dla bardziej wymagających warunków klimatycznych – takie pompy idealne najadają się do nowobudowanych obiektów mieszkalnych. 

Natomiast w pompach ciepła monoblok kompletny układ chłodniczy zasilany propanem R290 zabudowany jest w jednostce zewnętrznej. W takiej obudowie znajduje się kompletny moduł hydrauliczny zasilający instalację grzewczą. To rozwiązanie, ze względu na niewielkie rozmiary urządzeń, gwarantuje dużą oszczędność przestrzeni i nie wymaga znacznej ingerencji w pomieszczenia budynkowe. Nośnikiem energii między instalacją odbiorczą a monoblokiem jest woda, stąd takie połączenie musi zostać wykonane w osłonie termoizolacyjnej i posiadać odpowiedni zawór spustowy, przeciwzamrożeniowy. Alternatywnie można wypełnić pompę ciepła roztworem niezamarzającym np. z dodatkiem glikolu. Przykładem takich pomp jest Panasonic Aquarea serii L, wytwarza wodę na zasilaniu o temperaturze do 75°C do -10°C temperatury zewnętrznej. Stąd może być dobrym wyborem dla budynków istniejących, poddawanych termomodernizacji lub wszędzie tam, gdzie wymagane jest dodatkowe źródło ciepła pracujące w okresach przejściowych i wytwarzające czynnik grzewczy o wysokiej temperaturze. 

Zwróćmy również uwagę, że pompy ciepła typu monoblok są znacznie łatwiejsze w montażu, ponieważ są to instalacje próżniowe i dedykowany instalator nie musi legitymować się uprawnieniami f-gazowymi. Zaletą pomp ciepła typu monoblok jest fakt, że są one zasilane naturalnym czynnikiem chłodniczym tj. Propan R290. Niewątpliwie jest to czynnik przyszłości, ponieważ wyróżnia go zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0) oraz niski współczynnik GWP wynoszący zaledwie 3.

Zanim podejmiemy decyzję, jaką pompę ciepła wybrać do domu – warstwo wyszczególnić, ze pompy ciepła split i monoblok to tak naprawdę dwa takie same urządzenia. Sama różnica polega natomiast na budowie pompy ciepła. Split jest urządzeniem rozdzielnym, wymaga miejsca na wykonanie jednostki wewnętrznej, zewnętrznej i połączenia freonowego. Natomiast wszystkie podzespoły monobloka znajdują się w jednym urządzeniu, to duża zaleta – cały układ chłodniczy wykonany jest w fabryce. Z kolei każda instalacja chłodnicza typu split wykonywania na miejscu obciążana jest zawsze ryzykiem ludzkiego błędu.

Dlatego montaż pomp ciepła typu split należy powierzyć firmom, posiadającym uprawnienia f-gazowe, odpowiedni sprzęt i duże doświadczenie w tej branży. W monoblokach nie ingerujemy w układ freonowy, natomiast między monoblokiem a instalacją grzewczą w budynku musimy wykonać izolowane połączenie wodne. Aby nie dopuścić do zamarzania wody, połączenie hydrauliczne wykonuje się za pomocą preizolowanych rur wodnych. W celu ochrony przed mrozem, rury należy ułożyć ok. 20 cm poniżej miejscowej głębokości zamarzania.